ADANA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞI’NA;

Konu: 26.02.2016 tarihinde 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in 12., 13. Ve 14. Maddesi uyarınca Alışveriş Merkezimiz bünyesinde Esnaf ve Sanatkarlar ile Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere tahsis edilecek işyerlerinin kiralanmasına ilişkin duyuru hakkındadır.

Yeni Mah. 87071 Sk. No:5 Seyhan - Adana adresinde faaliyette bulunan M1 Adana Alışveriş Merkezimizde ekli tabloda görüleceği gibi farklı büyüklüklerde ve çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi için esnaf ve sanatkarlar ile geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere tahsis edebileceğimiz boş mağazalarımız bulunmaktadır.

İlgili meslekleri icra edenler için aynı tabloda, söz konusu mecurların metrekare başına rayiç kira bedelleri (EURO / USD), aylık toplam kira bedelleri  (EURO / USD), ciro kira oranları, metrekare başına planlanan aylık ortak gider bedelleri (TL) ve planlanan aylık toplam ortak gider bedelleri (TL) ve metrekare başına reklam katkı payı ile bunun aylık toplam tutarı sunulmuştur.

Mecurun rayiç kira bedeli, metrekare başına belirtilen EURO / USD bedelinden veya mecurda elde edilen aylık cironun belirtilen % oran ile çarpımından elde edilen tutardan hangisi daha yüksekse o olacaktır.

Başvuruların M1 Adana Alışveriş Merkezi Yönetimi’ne yazılı olarak 20/06/2018 tarihine kadar aşağıdaki belgelerle birlikte yapılmasını rica ederiz.

 

Başvuru için gerekli belgeler:

  • Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olunduğuna ilişkin belge, vergi levhası, faaliyet belgesi, imza beyannamesi
  • İcra edilecek faaliyet koluna yönelik olarak tasarlanan mağaza konsepti (görsel çizimler)
  • İcra edilecek faaliyet kolu kapsamında satılması planlanan ürün gamı

Ek:

M1 Adana Alışveriş Merkezi’nde boş durumda olan kiralanabilir mağazaların listesi kiralama şartlarını gösterir tablo.